بیماری ۴۲ ساله به ۳ نفر زندگی بخشید
مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیماری ۴۲ ساله با اهدا ۳ عضو خود به زندگی ۳ نفر جان دوباره بخشید.
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵

تبليغات
سورنا دیتا سورنا دیتا رخداد جنوب رخداد جنوب رخداد جنوب رخداد جنوب
مقالات
شورا در رسانه ها
جلسات
سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن ۸۲ بیمار کرونا طی شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.
سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن ۸۲ بیمار کرونا طی شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.
سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن ۸۲ بیمار کرونا طی شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.