رییس اداره اوقاف دیر در گفتگو با رخداد جنوب:
۳۰ بسته مواد غذایی از محل موقوفات امامزاده محمد بردخون توزیع شد
رییس اداره اوقاف و امور خیریهشهرستان دیر گفت: گفت: در مرحله سوم رزمایش مواسات ۳۰ بسته مواد غذایی از محل موقوفات، امام زاده محمد بردخون تهیه و بین نیازمندان شهرستان توزیع شده است.
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵

تبليغات
سورنا دیتا سورنا دیتا رخداد جنوب رخداد جنوب رخداد جنوب رخداد جنوب
مقالات
شورا در رسانه ها
جلسات
از دست دادن سحر خیزی معلول علت های مختلفی می باشد.
از دست دادن سحر خیزی معلول علت های مختلفی می باشد.
از دست دادن سحر خیزی معلول علت های مختلفی می باشد.